Pamiętajmy o osobach, których już nie ma wśród nas...                                

                  W sobotę 27 października uczniowie ZSO7 i innych olsztyńskich szkół oraz harcerze wzięli udział w akcji sprzątania grobów znajdujących się na Cmentarzu św. Jakuba  położonego  przy Alei Wojska Polskiego w Olsztynie. Akcję zorganizowało Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia. Jej  celem było odszukanie i uporządkowanie mogił repatriantów przybyłych do Olsztyna ( na ziemie odzyskane ) po 1945 roku. 
                 Nasza szkoła poparła tę inicjatywę i przystąpiła do działań. Wykorzystując dokładne mapy przedstawiające  Cmentarz św. Jakuba, odszukiwaliśmy  mogiły, a następnie porządkowaliśmy  je ( było ich niewiele na tym cmentarzu ).Posprzątaliśmy  też  bezimienne i bardzo zaniedbane groby, także te z niemieckimi napisami. W akcji  wzięło udział  pięcioro uczniów  V LO pod opieką nauczyciela Pana Krzysztofa Rutkowskiego. Warto zaznaczyć ,że nasza szkoła od kilku lat współpracuje z organizacjami kresowymi w ramach realizacji projektu kuratoryjnego "Wierni Dziedzictwu Narodowemu" Uznaliśmy , że akcja sprzątania grobów zorganizowana przez TMWiP doskonale realizuje cele  wspomnianego wyżej projektu i wpisuje się w przedświąteczny okres związany z dniem Wszystkich Świętych, kiedy składamy dowody swojej pamięci o tych , których nie ma  już wśród nas....
Niezwykle miłe podczas akcji  porządkowania mogił były momenty, kiedy  podchodziły do nas starsze osoby, które nie kryły słów uznania dla nas i dla naszej pracy. Podkreślały też ,aby powtarzać co roku wspomnianą inicjatywę i angażować do niej jak najwięcej młodzieży. Szczególnie w naszej pamięci zachowała się rozmowa z panią, która opowiadała o swojej, sprzed kilku dni, wizycie na Cmentarzu na Rossie   ( słynny cmentarz w Wilnie, na którym m.in. pochowane jest Serce Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz matka Naczelnika Państwa Polskiego). Kobieta powiedziała,  iż widziała  na cmentarzu ogromne rzesze polskiej młodzieży ( Polacy mieszkający w Wilnie ),którzy  uczestniczyli  w podobnej  do naszej akcji porządkowania zaniedbanych  grobów i  zapalania na nich  zniczy.
                Dziękujemy Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu ,który przy wsparciu pań od historii: Anny Matejuk i Marzeny Płotek zaangażował naszą młodzież w tak szlachetną i pożyteczną akcję porządkowania grobów.

 Galeria