W krainie łagodności patriotycznie, czyli Szkolny Konkurs Recytatorski

6 listopada 2018r. odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski.

W tym roku był on dopełnieniem obchodów upamietniających 100-lecie odzyskania niepodległości i wszyscy startujący uczniowie recytowali wiersze o tematyce związanej z ojczyzną, patriotyzmem, niepodległością.

 

Jury w składzie: p. Jolanta Moszczyńska, p. Małgorzata Banaś – nauczycielki języka polskiego oraz Przemysław Witek – wielokrotny zwyciezca konkursów recytatorskich, uczeń klasy 3A LO, zadecydowało, iż najpiekniej recytowali i zajęli kolejno:

I miejsce – Oliwia Wiszniewska z kl.1D

            (C.K. Norwid, Moja piosnka II)

II miejsce – Oskar Kołoszko z kl. 1C

             ( A. Słonimski, Dwie ojczyzny)

III miejsce – Zuzanna Słoma z kl. 1C i Hanna Gurgielewicz z kl. 2F

             ( Z. Herbert, Rozważania o problemie narodu)

Wyróżniono także: Adriannę Borowską z kl. 3ag I Daniela Nagórskiego z kl. 3ag.

Najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni ocenami celującymi z języka polskiego.

W podniosłym i odświętnym nastroju konkurs poprowadził Przemysław Witek, który także zaprezentewał poza konkursem przygotowaną specjalnie wzorową recytację wiersza
K.I. Gałczyńskiego, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte.

            Galeria