Projekt Lapidarium Geologiczne

W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie przygotowało projekt z zakresu edukacji ekologiczno-patriotycznej pod tytułem „Lapidarium geologiczne – losy Niepodległej w sercach warmińskich kamieni”. Szkoła otrzymała na ten cel 1000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Inspiracją do realizacji projektu była chęć szerzenia wiedzy historycznej wśród młodych i starszych pokoleń Polaków oraz rozwijanie postaw patriotycznych i proekologicznych – docenieniu walorów własnej kultury i przyrody, przypominanie ważnych dat z historii narodu, pogłębianie wiedzy szkolnej z zakresu geologii nieujętej w ramach podstawy programowej.

W ramach projektu zaplanowano trzy działania polegające na:

1. ogłoszeniu i przeprowadzeniu III edycji konkursu plastycznego pt. "Józef Piłsudski i Legiony Polskie" organizowanego w roku 2018 pod hasłem "Rozeta niepodległościowa", skierowanego do uczniów szkół z powiatu, wernisaż prac plastycznych, (więcej można przeczytać tutaj i tutaj ).

2. koncert laureatów powiatowego konkursu "Piosenki patriotycznej" (we współpracy z Pałacem Młodzieży w Olsztynie) tutaj

3. odsłonięciu kamienia (dioryt) z tablicą pamiątkową z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości który, zapoczątkuje budowę szkolnego lapidarium geologicznego z okazami kamieni narzutowych o różnej budowie geologicznej występujących w naszym regionie; lapidarium będzie wkomponowane w istniejące już na terenie szkoły arboretum. (zdjęcia poniżej).

            Projekt zakłada działanie długofalowe, polegająca na wyszukiwaniu ciekawych okazów skał narzutowych, które można pozyskać zarówno przez kupno jak i darowizny od firm. Planujemy przygotowanie tabliczek informacyjnych opisujących typy skał, które pozyskamy. Każdy z kamieni zostanie ponadto opatrzony tabliczką informująca o dacie ważnego zdarzenia historycznego na drodze do odzyskania niepodległości. Działania będą realizowane przez całą społeczność szkolną. Koordynatorką projektu jest pani Monika Dudda.

 Galeria