Wierni Dziedzictwu Narodowemu - - spotkanie z Sebastianem Arturem Nowakowskim - Inspektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie.

 

7 listopada 2018 roku w bibliotece szkolnej V LO odbyło się spotkanie młodzieży naszej szkoły z inspektorem IPN w Olsztynie.
Pana Nowakowskiego zaprosiliśmy w ramach realizowanego od kilku lat w naszej szkole projektu kuratoryjnego zatytułowanego  "Wierni Dziedzictwu Narodowemu". Tym razem tematem przewodnim spotkania był wykład o poszukiwaniu miejsc pochówku na dawnych Kresach II RP żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, a także informacja o projekcie naukowo - badawczym IPN zatytułowanym "Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944 - 1956". Nasz gość uczestniczył zarówno w pracach ekshumacyjnych na terenie dawnych Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej jak i na Łączce warszawskiej, gdzie wydobywane są i identyfikowane bezimienne ofiary terroru komunistycznego wczesnych lat powojennych.

Była to niezwykle ciekawa i wstrząsająca lekcja historii. Przy okazji uzyskaliśmy wiele cennych informacji  o Korpusie Ochrony Pogranicza - formacji wojskowej powstałej w 1924 roku, powołanej do ochrony granic II RP. Spotkanie zorganizował pan Krzysztof Rutkowski.Galeria