Współpraca z Wydziałem Ekonomii UWM

3 grudnia 2018 r. pani Dyrektor Anna Struk i Prodziekan Wydziału Ekonomii UWM dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska podpisały porozumienie o współpracy i objęciu patronatem uczelni dwóch klas naszego liceum – 2C (matematyka-fizyka-j.angielski) i 2G (matematyka-geografia-j.angielski).

Współpraca umożliwi uczniom korzystanie z bogatych zasobów wydziału, uczestnictwo w wybranych prelekcjach, warsztatach, konferencjach oraz innych formach aktywności naukowej. Klasy objęte patronatem dołączyły też do realizowanego przez UWM programu edukacji ekonomicznej, zyskując szansę uzyskania Certyfikatu Akademii Młodego Ekonomisty. W ramach Akademii odbyły się już pierwsze warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych WNE : „Giełdowe rekiny” – prowadzenie dr Karol Wojtowicz oraz „Czy ekonomiści grają w gry ?”- prowadzenie dr Marcin Bogdański.

Niech moc będzie z nami smileyGaleria