KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Aukcja świąteczna w naszej szkole to szczególny czas . Młodzież przygotowuje na zajęciach artystycznych i warsztatach różne wyroby bożonarodzeniowe , które chętnie są kupowane przez społeczność naszej szkoły. Rodzice , nauczyciele , uczniowie i pracownicy szkoły chętnie wspomagają szczytny cel aukcji jakim jest pomoc schroniskom dla zwierząt. W tym roku zebrane środki finansowe przekazano  Schronisku dla zwierząt w Tomarynach "Podaruj dom, podaruj serce".
Wszystkim darczyńcom i osobom zaangażowanym w przygotowanie aukcji serdecznie dziękujemy !Galeria