„Za mundurem uczniowie V LO sznurem”

              15 lutego uczniowie naszej szkoły uczęszczający do klas, które realizują  program z zakresu rozszerzonej matematyki i fizyki lub geografii czy informatyki oraz młodzież klas gimnazjalnych, która  staje przed wyborem szkoły i przedmiotów rozszerzonych spotkali się ze swoimi starszymi kolegami, absolwentami V LO  aktualnie studiującymi na uczelniach wojskowych.
Odwiedzili nas: szer. pchor. Wojciech Jackowski z Wojskowej Akademii Technicznej
oraz szer pchor.Szymon Szewczyk i kpr. pchor. Patrycjusz Jatowczyc z Lotniczej Akademii Wojskowej.
Młodzi żołnierze niezwykle  pięknie i dostojnie prezentowali się w mundurach, budząc  zachwyt  i podziw u swoich młodszych kolegów. Nasi goście szczegółowo przedstawili młodzieży zasady i kryteria rekrutacji na w/ w uczelnie  oraz przybliżyli słuchaczom, jak wygląda przykładowy dzień młodego rekruta. W swoich wystąpieniach podkreślali, że poziom nauczania  na  uczelniach wojskowych jest wysoki i  wymaga od studentów  solidnej i rzetelnej pracy. Zwrócili też uwagę na korzyści związane z uzyskaniem dyplomu- duże możliwości zatrudnienia   oraz ukształtowanie silnego  charakteru, który może pomóc w życiu zawodowym jak i osobistym. Na koniec wszyscy prelegenci jednogłośnie stwierdzili, że nie zmieniliby swojej decyzji dotyczącej wyboru uczelni i obiecali, że  wrócą do nas za rok, żeby opowiedzieć kolejnym rocznikom o swoich szkołach.
Dziękujemy gościom i czekamy na kolejne spotkanie.Galeria