Lekcja literatury poświęcona twórczości Zbigniewa Herberta

"Każdy kraj ma w ciągu całej swojej historii zaledwie kilku takich poetów, których słowa stają się własnością języka przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Tak stało się z poezją Herberta jeszcze za jego życia"

                                                                                                                          Czesław Miłosz.              

                                                                          

 

      18 marca w czytelni naszej szkoły  odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Lekcja literatury” poświęcone  twórczości Zbigniewa Herberta (Sejm Polski uchwalił, że 2018 będzie Rokiem Zbigniewa Herberta) - wybitnego polskiego poety, laureata wielu polskich i zagranicznych nagród literackich, autora  słynnego tomiku pt. ”Pan Cogito”, eseisty, klasycysty i moralisty. Poezja twórcy zrodziła się z potrzeby stawienia oporu: narzuconemu systemowi, "zapomnieniu" tradycji kulturowej i rezygnacji z tradycyjnego systemu wartości, konformizmowi i zwątpieniu. W swoich tekstach  Herbert  deklaruje postawę heroizmu moralnego, niezwykle odważnego kroczenia przez życie , pomimo świadomości, że może się ono zakończyć klęską. ”Bądź wierny-idź” pisze poeta w „Przesłaniu Pana Cogito”, zachęcając czytelnika  do bezkompromisowej postawy w imię wierności sobie oraz wyznawanym wartościom i ideałom.

     Lekcja pt. „Inspiracje biblijne w twórczości Zbigniewa Herberta” została przygotowana przez klasę 3D pod opieką polonistki - I.Falkowskiej. W spotkaniu uczestniczyły klasy humanistyczne: 3A, 3D oraz 3E.Przygotowane przez uczniów wystąpienia przybliżyły uczestnikom wybrane wiersze Z.Herberta , który wykorzystując  w nich motywy biblijne, przedstawił refleksje na temat czasów współczesnych, zbudował ogólnoludzkie i uniwersalne prawdy oraz potwierdził potrzebę stałych, fundamentalnych wartości w naszym życiu:

M.Matejko na podstawie wiersza „Książka” odpowiedział na pytanie , dlaczego warto sięgać po Biblię,

W.Kędzierska przestawiła utwór pt.’ Przesłuchanie anioła” jako refleksję na temat systemu totalitarnego, który niszy jednostkę,

J.Godlewska wykazała, że „Sprawozdanie z raju” to ironiczny komentarz do czasów komunistycznych,

Z.Bębnowicz  omówiła wiersz pt. „ U wrót doliny” jako przejmującą  relację z apokaliptycznych wydarzeń,

K.Żukowska szukała odpowiedzi na temat sensu ofiary Chrystusa w oparciu o „Rozmyślania Pana Cogito”,

a N.Stopyra ukazała „Przesłanie  Pana Cogito” jako Herbertowski współczesny Dekalog.

 

Prezentacja interpretacji  wierszy Herberta została wzbogacona o muzyczne wykonanie utworów poety przez: P.Gintrowskiego, T.Woźniaka, Contra Mundum  oraz recytację K.Gryszko (kl.3GB) przy akompaniamencie gry na flecie J.Jabłońskiej(3GB).

 

   „Lekcje literatury” to oryginalna propozycja inspirująca rozwój zdolności humanistycznych uczniów. Cenne jest to, że  młodzież pod opieką polonisty poszukuje własnego  klucza do interpretacji utworów i chce podzielić się swoimi przemyśleniami z innymi.Galeria