Kolejne warsztaty w ramach Akademii Młodego Ekonomisty

Żeby kierować ludźmi, najpierw należy poznać samego siebie

W piątek 22 lutego 2019 r. młodzież biorąca udział w Akademii Młodego Ekonomisty uczestniczyła w spotkaniu na temat: Komunikacja w coachingu.

Pierwszy wykład – prowadzący: dr Waldemar Kozłowski - składał się z 2. części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna:

Prowadzący rozpoczął slajdem: Nauki ekonomiczne to nie tylko ekonomia w sensie marketingu i zarządzania. Istotnymi czynnikami mającymi wpływ na ekonomię są:

 • Ocieplenie klimatu
 • Spadek lub przyrost populacji (np. w Polsce spadek)

Coaching uczy odwagi, umiejętności mierzenia się z własnymi słabościami i problemami, a nie uciekania od nich, ukazuje jak dotrzeć do potencjału i jak go uwolnić.

Komunikacja jest jednym z istotnych elementów coachingu. Osoby z pozytywną energią i nastawieniem gromadzą wokół siebie ludzi. Osoby z negatywnym nastawieniem ich odstraszają.

Motto wykładu: Żeby kierować ludźmi najpierw należy poznać samego siebie. Poznanie samego siebie jest kluczem do skutecznej komunikacji z innymi.

Prowadzący udzielił młodzieży kilku cennych rad:

 • Znajdź pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować
 • Najważniejsze dla młodego człowieka jest znalezienie kierunku, który najbardziej mu pasuje. Należy kierować się własnymi preferencjami i zainteresowaniami, a nie podążać ślepo za potrzebami rynku pracy, wzorować się na wyborach innych lub ulegać aspiracjom czy naciskom rodziców.
 • Wśród społeczeństwa dominuje efekt pierwszego wrażenia. Ludzie szybko wyrabiają sobie opinie na temat innych, ale bardzo wolno je zmieniają.
 • Nigdy nie masz szansy na drugie pierwsze wrażenie.
 • Skuteczność przekazu:
 1. Słowa – 10%
 2. Ton głosu – 25%
 3. Mowa ciała – 65%   (dystans z rozmówcą, mimika twarzy, postawa ciała, gesty)
 • Bardzo ważną rzeczą jest szacunek komunikacyjny – należy najpierw wysłuchać i zaakceptować to, co rozmówca do nas mówi, a dopiero wtedy możemy wyrazić własne zdanie w danej kwestii.

Część praktyczna, warsztatowa składała się z ćwiczeń z udziałem młodzieży.

Drugi wykład dotyczycący negocjacji – prowadzący: dr Jarosław Mioduszewski - rozpoczął się od  pytania do  młodzieży, z czym kojarzy się słowo: negocjacje.

Okazało się, że pierwsze skojarzenia są zawsze pozytywne, a tak naprawdę negocjacje są sposobem na rozwiązanie kwestii spornych, problematycznych.

Po krótkim wstępie prowadzący przeprowadził ćwiczenie: poprosił, aby każdy uczeń krótko się przedstawił, a następnie komentował odpowiedzi, sposób wyrażania myśli i mówienia, zadawał pytania dodatkowe.

Następnie prowadzący zadał podchwytliwe pytanie: Od czego należy zacząć negocjacje?  Po czym sam na nie odpowiedział z uśmiechem na twarzy – a odpowiedź brzmiała: od uśmiechu!

Prowadzący wyjaśnił pojęcie i istotę negocjacji, co należy rozumieć jako:

 • dwustronny proces komunikowania się
 • którego celem jest osiągnięcie porozumienia
 • gdy zaangażowane strony związane są interesami
 • z których jedne są wspólne a inne konfliktowe.

Prowadzący stwierdził, że komunikacja werbalna i niewerbalna muszą być ze sobą zgodne,  a negocjacje to proces, w którym przynajmniej dwie strony, mające różne opinie, potrzeby
i motywacje, starają się dojść do porozumienia w ważnej dla nich kwestii.

Po wykładach uczniowie mieli możliwość zwiedzenia laboratorium fizycznego i laboratorium bioinżynierii.

Wszyscy uczniowie otrzymali certyfikat uczestnictwa w warsztatach. Galeria