Statuetki „Chiron” rozdane - V LO najlepsze w dziedzinie nauk medycznych

Już po raz drugi V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie zostało wyróżnione  przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski jako szkoła, które kształci najlepszych kandydatów na studia medyczne. 27 marca w murach UWM odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji „Chiron – szkoła z potencjałem”, na której wyróżniono licea i technika, których absolwenci prezentują najwyższy potencjałem edukacyjny. Kryterium uzyskania nagrody „Chiron – szkoła z potencjałem” była nie tylko ilość absolwentów szkoły studiujących dany kierunek, ale też osiągnięte przez nich wskaźniki sukcesu – wynik końcowy i stypendium  naukowe rektora.

Tegoroczne „Chirony”  przyznano w 5 kategoriach:

  • nauki przyrodnicze i rolnicze
  • nauki techniczne i ścisłe
  •  nauki humanistyczne
  • nauki społeczne
  • nauki medyczne

Nasze liceum zwyciężyło w obszarze nauk medycznych również w 2017 r. podczas pierwszej edycji „Chirona”. Tegoroczna edycja ugruntowała sukces, który cieszy podwójnie, bo kierunki medyczne UWM plasują się wysoko w rankingach najlepszych uczelni, a liczba kandydatów zwykle przewyższa liczbę miejsc. Niech moc będzie z nami!Galeria