ŁĄCZYĆ TEORIĘ Z PRAKTYKĄ – LEKCJA W MUZEUM PRZYRODY

Tradycyjnie, jak co roku, klasy II o rozszerzeniu biologicznym realizowali lekcje biologii poświęcone rozpoznawaniu ptaków nie w szkolnej ławce, lecz w Muzeum Przyrody Warmii i Mazur na ul. Metalowej 4.

Uczniowie oznaczali ptaki zaliczane do wybranych rzędów np. szponiaste, sowy, dzięciołowate, kraskowate, kurki czy blaszkodziobe. Ekspozycja ptaków w Muzeum Przyrody jest ściśle związana z siedliskami życia tych zwierząt, a więc uczniowie mogli poznać ich przystosowanie do konkretnych miejsc występowania w lasach, na polach, łąkach czy w siedliskach wodnych.

Nie obyło się też bez konkursów. Uczniowie rywalizowali w szybkim odnajdywaniu gatunków ptaków na podstawie określonych cech. W ten sposób udało się rozpoznać kuropatwę, puszczyka, perkoza rdzawoszyjego, żurawia, dzięcioła dużego i gągoła.

Dużo wrażeń dostarczyło uczniom rozpoznawanie ptaków po podstawie ich głosów. Było to trudne zadanie, bo choć nie raz każdy z nich słyszał różne śpiewy, to zazwyczaj nie potrafił ich skojarzyć z konkretnym gatunkiem.

Uczniowie obejrzeli także czasową wystawę zwierząt egzotycznych, na której mogli zobaczyć pumę, pawiana, guźce, a także zagrożonego wyginięciem żółwia zielonego.

Wyjście zorganizowała pani Bożena Lewandowska.Galeria