ZNAJOMOŚĆ PRAWA NIE ZASZKODZI

   21 maja w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów : trzeciej klasy gimnazjum oraz pierwszej liceum z prawnikiem Mateuszem Brodzkim z Fundacji Togatus.W swoim wystąpieniu mecenas przedstawił podstawowe elementy prawa związanego z odpowiedzialnością karną i cywilną. Zwrócił uwagę na definicje takich  pojęć,   jak: małoletni, nieletni, młodociany w kontekście popełnianych przez osoby młode przestępstw i związanej z tym odpowiedzialności cywilno-karnej. Szeroko omówił  wykroczenia, jakich  dopuszcza się w necie  młodzież .Najczęściej są to: cyberprzemoc,  stalking, hejt, zniesławienie, zniewaga czy też nielegalne zakupy itp...Podkreślił, żeby bardzo uważać na to,   co umieszczamy w necie, gdyż ponosimy pełną odpowiedzialność za swoje czyny, a  naruszenie dobra osobistego (innych)  wynikającego z Praw Człowieka podlega przepisom Kodeksu Cywilnego. Na koniec prelekcji  mecenas przedstawił przestępstwa, których najczęściej ofiarami są młodzi ludzie. Są to : stalking, allegrówki oraz wyłudzanie danych osobistych.

      Dzisiejsze spotkanie młodzieży z prawnikiem było niezwykle cenne, ponieważ  uczniowie uświadomili sobie, że ponoszą odpowiedzialność cywilno-karną za swoje słowa i czyny, poznali też,  jak bronić  się przed nadużyciami w necie.Galeria