Współczesna przedsiębiorczość – co warto o niej wiedzieć

W poniedziałek 27 maja 2019 r. w auli szkolnej odbyło się spotkanie uczniów klas pierwszych liceum ( IA,  IB,  IC,  IF ) z pracownikiem  naukowym UWM, dr. Andrzejem Fetlińskim.

Poprowadził on wykład na temat współczesnej przedsiębiorczości.

Prelegent w swoim wystąpieniu zapoznał młodzież z czterema obszarami współczesnej przedsiębiorczości. Powiedział, że współczesny IV obszar rewolucji przemysłowej – cybernetyka, oparty jest na wiedzy i to właśnie ona  ma wpływ na sukces jednostek, regionów, krajów czy narodów. Uczniowie chodzą do szkoły także po to, aby nauczyć się uczyć
 i wykorzystywać zdobytą wiedzę. Brak umiejętności wykorzystania wiedzy prowadzi bowiem do bankructwa. Aby tę wiedzę móc wykorzystywać, trzeba żyć kraju demokratycznym , w środowisku ludzi otwartych, tolerancyjnych, potrafiących pracować w grupie i mających do siebie zaufanie. Uzmysłowił słuchaczom, że to również oni będą takie środowisko budowali.

Pan dr Fetliński podkreślił w swoim wystąpieniu, że młodzi ludzie muszą wiedzieć, czego i jak się uczyć, gdyż im bogatszą będą mieli wiedzę, tym bardziej będą kreatywni. Kreatywność można wyćwiczyć, ale to wymaga samodyscypliny i niezbędna do tego jest umiejętność czytania, a nie tylko szukania wiadomości w Internecie. Nie można żyć tylko w wirtualnym świecie. Zwrócił również uwagę na ćwiczenie umiejętności zarządzania projektami, gdyż nieumiejętność ich realizacji prowadzi do porażki. Trzeba mieć projekt na własne życie  i umieć go realizować.

Spotkanie to było dla młodzieży niezwykle cenne, ponieważ uczniowie uświadomili sobie, że ponoszą odpowiedzialność za swoje życie
i za przyszły rozwój naszego kraju.

Spotkanie zorganizowała pani Elżbieta Hopfer.

                                                                                                                                                                                                                                           

 Galeria