Bicie rekordu w jednoczesnej reanimacji

Od kilku lat, co roku, 16 października w Europejskim Dniu Przywracania Czynności Życiowych Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy organizuje ogólnopolską akcję promującą naukę pierwszej pomocy a polega ona na tym, że tego dnia, w godz. od 12.00 do 12.30 uczniowie ze szkół ( w całej Polsce ), które zgłosiły swój akces do akcji - jednocześnie i nieprzerwanie przez 30 minut , prowadzą resuscytację krążeniowo - oddechową. W ubiegłym roku w tejże akcji wzięło udział ponad 85 tysięcy osób, w tym planujemy ten rekord pobić i ustanowić nowy. Akcję promuje i wspiera PCK a w naszej szkole SK PCK ( ponad 20 uczniów Szkolnego Koła PCK było w tym roku zaangażowanych w akcję na terenie ZSO nr 7 ). Koordynatorem akcji był opiekun Szkolnego Koła PCK Krzysztof Rutkowski. W tym roku do akcji razem z nami włączyła się Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie.
W naszej szkole uczestniczyło 205 osób a w SP 33 35 uczniów z dwóch klas trzecich. Akcję bicia rekordu w SP 33 koordynowali nasi uczniowie ze SK PCK i pan Krzysztof Rutkowski a także czworo nauczycieli nauczania początkowego z SP 33. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania akcji i wszystkim, którzy wzięli w niej udział.
Wierzymy że przyczyni się ona do popularyzacji pierwszej pomocy i ratowania życia w nagłym zatrzymaniu krążenia.Galeria