II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP

Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia we współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym im. Wspólnej Europy w Olsztynie zorganizowało dnia 10 czerwca 2019 roku II Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP.  Celem konkursu będącego częścią obchodów 25 - lecia TMWiP jest nie tylko zachowanie pamięci o  losach  ludności polskiej zamieszkującej Kresy Wschodnie II RP oraz –o  ich  wkładzie  w rozwój państwa i kultury polskiej,  ale także zwrócenie uwagi na tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej związane z trudnymi   relacjami  z naszymi sąsiadami. Efektem tych działań jest zbudowanie  przyjaznej współpracy z Polakami  pochodzącymi z Kresów .Ważnym  zadaniem konkursu jest też  kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży naszego miasta.

 

Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wojewoda Warmińsko - Mazurski - Artur Chojecki , Warmińsko - Mazurski Kurator Oświaty - Krzysztof Marek Nowacki, Prezydent Olsztyna - Piotr Grzymowicz, szef olsztyńskiego oddziału  IPN -Karol Sacewicz. Do konkursu, który miał dwa etapy (pisemny i ustny ) zgłosiło się 16 uczniów z 7 szkół ponadgimnazjalnych z Olsztyna. Etap pisemny miał miejsce 28 maja 2019 roku w V LO w Olsztynie . Wyłoniono  wówczas 6 finalistów, którzy zakwalifikowali się do części ustnej konkursu:  Kacpra Żukowskiego ( Zespół Szkół Samochodowych),  Julię Szocińską  (Zespół Szkół Chemicznych) , Aleksandrę Błażewicz (Zespół Szkół Chemicznych) ,  Artura  Kudraj  (Zespół Szkół Chemicznych), Łukasza Kozłowskiego  (V LO ) oraz Kacpra Pocztarskiego (V LO). Finał ustny konkursu rozegrano 10 czerwca 2019 roku.Gospodarzem uroczystości była Anna Struk - dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie, która w części oficjalnej  powitała zaproszonych gości ,między innymi: Mirosława Hermaszewskiego-kosmonautę, pełnomocnika wojewody ds. kombatantów i osób represjonowanych - Władysława Kałudzińskiego i Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty - Krzysztofa Marka Nowackiego. Na sali obecni byli też prezesi, członkowie i sympatycy organizacji oraz stowarzyszeń kresowych, na czele z Prezesem TMWiP-Piotrem Lisieckim i honorowym Prezesem TMWiP-Janem Rutkowskim oraz  dyrektorzy szkół, których uczniowie brali udział w konkursie. Gościem  była też Helena Piotrowska-autorka kilkunastu książek biograficznych opisujących znane i zasłużone postaci z Olsztyna i regionu warmińsko - mazurskiego. Nie mogło też zabraknąć  na uroczystości uczniów i nauczycieli z 5 szkół z  Olsztyna. Po przywitaniu gości okolicznościowe pismo od wojewody przeczytał Władysław Kałudziński , a  po nim do zebranej młodzieży przemówili :kurator- Krzysztof Marek Nowacki i kosmonauta - Mirosław Hermaszewski. Pan Hermaszewski w swoim kilkunastominutowym wystąpieniu poruszył dwa wątki Pierwszy związany był z  bardzo osobistymi doświadczeniami odwołującymi się do  korzeni kosmonauty( dawny  Wołyń)   i cudownego   ocalenia z rzezi wołyńskiej , drugi natomiast przybliżał drogę życiową gościa, która była realizacja  spełnionych  marzeń dotyczących lotów w kosmos.Przemawiający  otrzymali gromkie brawa od zebranej w auli widowni . W części artystycznej wystąpił zespół z Barczewa –kapela Oj dana, która zagrała dawną muzykę kresową , wprowadzając zebranych w dobry nastrój.

 

W wyniku zaciętej rywalizacji w finale konkurs wygrał Kacper Żukowski z Zespołu Szkół Samochodowych ( opiekun: Alicja Jasińska ), II miejsce zajęła Aleksandra Błażewicz z Zespołu Szkół Chemicznych ( opiekun : Anna Dziąba ) , natomiast III lokatę zdobył Łukasz Kozłowski  z V LO ( opiekun: Anna Matejuk ). Wszyscy uczestnicy konkursu i ich opiekunowie otrzymali książki i dyplomy, a  nagrodzona młodzież dodatkowo stała się posiadaczami laptopów , tabletów i innych gadżetów elektronicznych.

 

Dziękujemy Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w V LO i jednocześnie członek TMWiP w Olsztynie)-pomysłodawcy i organizatorowi  konkursu oraz z nadzieją czekamy na kolejny finał za rok.Galeria