ŻEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE

19 czerwca  o godz.13.00 w auli szkolnej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz  pożegnanie uczniów klas trzecich gimnazjum. W spotkaniu uczestniczyli  absolwenci ostatniego rocznika Gimnazjum nr 24, dyrekcja, grono pedagogiczne oraz rodzice.
W części oficjalnej głos zabrała dyrektor szkoły - Anna Struk, która w swoim przemówieniu podsumowała trzyletni okres nauki w gimnazjum, podkreśliła ogromny wkład pracy uczniów w uzyskane wyniki, a przede wszystkim wyraziła nadzieję, że zawarte w tej szkole przyjaźnie przetrwają pomimo tego, że wielu z nich rozpocznie dalszy etap edukacji w różnych szkołach. Na koniec życzyła , aby realizowanym celom na nowym etapie nauki towarzyszyły fundamentalne wartości: dobro, prawda i męstwo. Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców - Robert Więcek. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na to, że jest to ostatnie spotkanie w takim gronie, ponieważ drogi absolwentów związane z ich osobistymi wyborami rozchodzą się. Wyraził przekonanie, że każdy z uczniów zebranych na auli posiada w sobie talent, który porównał do oszlifowanego diamentu błyszczącego  pełnym blaskie pod warunkiem, że wykorzysta się w pełni swój potencjał. Na koniec wystąpił przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Kamil Tomczuk. Zwracając się do absolwentów, przypomniał im początki nauki w Gimnazjum nr 24. Podkreślił życzliwą atmosferę oraz pomoc, z jakimi się spotkali w murach naszej szkoły. Podziękował też wychowawcom klas trzecich, których zaangażowanie i trud włożony w pracę ze swoimi podopiecznymi przyczynił się do wielu ich sukcesów.

Następnie dyrektor szkoły oraz wychowawcy: Jolanta Moszczyńska, Mariola Reszka, Magdalena Pająk-Pogocka  oraz Elżbieta Szewielińska uhonorowały najlepszych gimnazjalistów, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem za najwyższe wyniki w nauce.

W części artystycznej wystąpiła Maja Kucner, która zaśpiewała utwór „The Good Side” Troja Sivana. Następnie na scenie zaprezentowały się: Karolina Dajnowska, Julia Babisz oraz Amelia Matys, które zagrały na fletach dwa utwory: „The Big Brass Band” oraz „Hymn Warmiński”. Na koniec Kinga Łotysz zatańczyła do piosenki Andry Day „Rise up”. Wszyscy wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Gimnazjaliści skończyli szkołę, pożegnaliśmy ich na uroczystości zakończenia roku szkolnego, ale wierzymy, że spędzone w naszej placówce trzy lata będą wspominać długo, bowiem to w murach VLO rodziły się wielkie przyjaźnie i emocje.Galeria