Dzień Edukacji Narodowej w V LO - oryginalnie i wesoło

11 października br. w naszym liceum odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie to zostało zainicjowane przez samorząd szkolny w celu wyrażenia wdzięczności nauczycielom i pracownikom szkoły za codzienny, nieoceniony wkład w to, by uczniowie sięgali po  swoje marzenia, mieli możliwość rozwoju oraz codziennie doświadczyli przywileju jakim jest edukacja, a w szczególności nauka w naszej szkole.
W części oficjalnej, po wprowadzeniu sztandaru szkoły oraz wykonaniu hymnów  przez uczniów oraz uczennice, głos zabrała Pani Dyrektor Anna Struk, której przemowa doceniła oraz zmotywowała uczniów do dalszej, owocnej pracy w tworzeniu swojej przyszłości i naszej społeczności. Następnie, z rąk Pani Dyrektor,  zostały przyznane nagrody dla pedagogów, których działania i trud włożone w szerzenie wiedzy w roku ubiegłym, wyjątkowo zasłużyły na laur. Nie mogło również zabraknąć słów pokrzepienia od Przewodniczącego Rady Rodziców - Pana Roberta Więcka, które zwieńczyły część oficjalną.
Nie bylibyśmy jednak sobą, gdyby nie występ artystyczny - w tym wypadku teatr obrazu.  Tematem przewodnim było ratowanie planety, branie odpowiedzialności za swoje czyny względem naszego domu, okolicy, środowiska. A wszystko po to, by jak najlepiej podkreślić pojęcie słowa edukacja - rozumiane jako każde mądre działanie, które ma zapewnić nam przyszłość. Wzbudzić odpowiedzialność i świadomość, których uczy nas nasze liceum.  A bez dobrej, stabilnej sytuacji ekologicznej, tej przyszłości po prostu nie będzie. Po występie naszych aktorów, przedstawiciele samorządu uczniowskiego -  Julia Sydonowicz i Kamil Tomczuk,  uzupełnili swoim komentarzem skalę ekologicznego problemu. Magię i siłę wspólnego działania podkreślił finałowy wspólny taniec, do którego prowadzący zaprosili zebranych.
Tekst - Julia SydonowiczGaleria