1 listopada – PAMIĘTAMY O GROBACH

24 października 2019 r. uczniowie V LO: Weronika Szyłejko z klasy IIf, Mariusz Nalepa z klasy IIa, Kacper Kudosz z klasy IIa i Kornelia Weder - Grygielewicz z klasy Ipb pod opieką pana Krzysztofa Rutkowskiego pojechali na cmentarz komunalny przy ulicy Poprzecznej, aby przed 1 listopada uporządkować kilka mogił. Jest to akcja, którą nasza szkoła podejmuje od dwóch lat w ramach projektu współpracy z organizacjami kresowymi, głównie Towarzystwem Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, a także z Towarzystwem Miłośników Wołynia i Polesia. W ramach tej akcji uporządkowaliśmy symboliczne pomniki Wilnianom - Wilnianie i Pomnik Ofiar Rzezi Wołyńskiej dokonanej w latach 1943 - 1945. Odwiedziliśmy i uporządkowaliśmy także kwaterę, w której spoczywa legionista z Pierwszej Kadrowej, którą dowodził Józef Piłsudski. Ponoć to jedyna taka mogiła w całej Polsce Północnej, a jest w niej pochowany zmarły w 1966 roku Kazimierz Goebel - żołnierz Pierwszej Kadrowej. Postawiliśmy na tych mogiłach znicze i kwiaty. Naszą akcję porządkowania grobów ofiar II wojny światowej, repatriantów i bohaterów narodowych będziemy kontynuować w kolejnych latach. 
Inicjatorem akcji i opiekunem całego projektu współpracy z organizacjami kresowymi jest niezmiennie pan Krzysztof Rutkowski - nauczyciel edb.

 Galeria