"Spotkanie z ważnym filozofem XIX wieku"

29 października 2019 ruszył kolejny sezon Spotkań z filozofami. W auli gościliśmy zaprzyjaźnionego z naszą szkołą dra Jarosława Strzeleckiego z Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie, który – jak zwykle z ogromną pasją – opowiedział nam o jednym z największych filozofów XIX wieku. Stworzona przez niego ideologia na trwałe zmieniła oblicze Europy nie tylko w sensie mentalnym, ale i polityczno – społeczno – ekonomicznym. Do dziś filozoficzna spuścizna tego niemieckiego myśliciela jest przedmiotem licznych debat akademickich, rozpraw naukowych oraz publicystyczno-historycznych  polemik, także dlatego, że została wypaczona przez jego niechlubnych następców w Europie Wschodniej. Chociaż ten urodzony w 1818 roku w Trewirze socjolog, historyk i dziennikarz, zapamiętany został jako autor Kapitału, to przedmiotem zainteresowań prowadzącego wykład były Manuskrypty paryskie – dzieło tajemnicze, trudne w odbiorze, ale rzucające światło na specyfikę społecznej myśli młodego wówczas filozofa. Przedstawiono w nich bardzo ogólną - a nie tylko ekonomiczną - koncepcję zmian zachodzących w całej rzeczywistości oraz zaprezentowano sposób na przezwyciężenie wewnętrznych walk, które kierują tymi zmianami. W skrócie: cała rzeczywistość rządzona jest przez wewnętrzne przeciwieństwa, a kres tym walkom można położyć przez rewolucyjny powrót ludzi do stanu przedkulturowego (- z noty informacyjnej autora na temat wykładu). Dr Strzelecki w przystępny sposób wyjaśnił młodzieży trudną terminologię, jaką posługiwał się ów filozof (alienacja, dialektyka, materializm) oraz krytycznie ocenił niektóre idee, wykazując ich bankructwo.
Być może nieco naiwna wiara tego typu myślicieli w możliwość utworzenia utopijnego społeczeństwa bezklasowego zrodziła zarazem ich moralną odpowiedzialność za to, co stało się w Rosji po I wojnie światowej i Europie Wschodniej po II wojnie światowej, dlatego warto i trzeba o nich mówić i dyskutować, wszak historia lubi się powtarzać.
Czy wiecie już o kim była mowa?

W spotkaniu wzięło udział ok. 120 uczniów realizujących profil humanistyczny oraz uczęszczających na lekcje filozofii i zajęcia etyki.

Zapraszam na kolejne Spotkanie z filozofem w listopadzie - jego tytuł: Artur Schopenhauer
i dzikie czasy filozofii
, poprowadzi prof. Andrzej Kucner - Dyrektor Instytutu Filozofii UWM.

                                                                                                                                            Jerzy RudźGaleria