NOC BIOLOGÓW

Dnia 12 stycznia 2018 r. uczniowie klasy II B pod opieką pani Elżbiety Hopfer wzięli udział w 3 warsztatach w ramach Nocy Biologów organizowanych przez UWM w Olsztynie.

 

TEMAT 1: Neurony- istoty o wielu twarzach.  Prowadzący: dr Maciej Równiak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska.

Podczas warsztatów zapoznaliśmy się z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich zastosowaniem w badaniach naukowych. Poznaliśmy różne metody stosowane w pracowni immunohistochemicznej i histologicznej, pozwalające na:
• poznanie budowy wewnętrznej perykarionu,
• poznanie morfologii całego neuronu, 
• wykrycie substancji biologicznie czynnych (neurotransmiterów, neuromodulatorów). 
 Obserwowaliśmy preparaty pod mikroskopem epifluorescencyjnym i świetlnym w celu porównania cech charakterystycznych komórki nerwowej. 

 

TEMAT 2: Sekcja karaczana Prowadząca: dr Dorota. Juchno,

Wykonując własnoręcznie sekcję karaczana poznaliśmy budowę owada . Zobaczyliśmy układy wewnętrzne: oddechowy (tchawki), pokarmowy, wydalniczy, nerwowy i krwionośny (serce). 

 

TEMAT 3: Jak to działa – tajniki organizmu zwierzęcego

Prowadzili go studenci  Koła Naukowego Biotechnologów; Koła Naukowego Biologii Medycznej „Exon”; Studenckiego Koła Naukowego Krymininalistyki Opiekunami naukowym byli: dr hab. Nina Smolińska, prof. UWM, dr Grzegorz Panasiewicz

Uczestniczyliśmy ( czasami jako „króliki doświadczalne” )w eksperymentach wyjaśniających funkcjonowanie narządów zmysłów ( poznawaliśmy zapachy i smaki), układu krwionośnego
 (sprawdzaliśmy, jak na nasze ciało wpływają gry komputerowe) oraz ruchowego (poznawaliśmy możliwości ciała naszego ciała) . Dowiedzieliśmy się również jak otrzymać skaczące jajko kurze, świecący wulkan, zwariowane mleko itp.Galeria