Konkurs ekologiczno-fotograficzny „Drogi Warmii i Mazur w fotografii zatrzymane”.

Zapraszamy do udziału w wakacyjnym konkursie ekologiczno-fotograficznym pt. „Drogi Warmii i Mazur w fotografii zatrzymane”. Cele konkursu jest propagowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych dróg województwa warmińsko-mazurskiego, utrwalanie piękna dróg, rozwijanie zainteresowań fotograficznych i promowanie sztuki fotografowania. Konkurs skierowany jest dla uczniów szkół podstawowych – klas IV-VI, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli tych szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Każdy uczestnik może zgłosić zestaw od 5 do 10 fotografii w wersji elektronicznej, wykonanych w dowolnej technice. Fotografie muszą być wykonana na płycie CD/DVD, zalecana rozdzielczość 2409 x 3012. Prace należy składać bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, w terminie do 4 września 2017 r. lub przesłać pocztą z dopiskiem: Konkurs „Drogi Warmii i Mazur…”.

Więcej informacji znajdziecie poniżej w pliku regulamin. Zapraszam do udziału M. DuddaPliki do pobrania