Konkurs Twórczości Niekoniecznie Poważnej

Pałac Młodzieży zaprasza na Wojewódzki Konkurs Twórczości Niekoniecznie Poważnej .
Konkurs odbedzie się 1 kwietnia 2017.Zadaniem uczestników jest przygotowanie;
- komicznego monologu lub 
- scenki kabaretowej lub
- piosenki aktorskiej lub
- formy łączącącej powyższe.
Teksty powinny pochodzić z twórczości artystów XX wieku lub z twórczości własnej.
Prezentacja nie powinna przekroczyć 7 minut.
W sprawach szczegółowej interpretacji regulaminu proszę kontaktować się z p. Judytą Mazur: 791-231-416 9 mazurjudyta@wp.pl) lub p. Katarzyną Gagacką: 667-689-350 (gaga678@wp.pl)