Konkurs "Moje dane, moja prywatność"

Organizatorzy: SP Nr 30 w Olsztynie i Komenda Miejska Policji w Olsztynie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie : "Moje dane, moja prywatność". 
Forma pracy: dowolna wypowiedź literacka
Format: komputerowy, czcionką Times New Roman (14)
Termin: do 17.03.2017
Adres: SP 30 im. Marii Zientary-Malewskiej 10-699 Olsztyn, Pieczewska 10 
Praca powinna być oznaczona imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, nazwą i adresem szkoły, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna.
Wzory koniecznych oświadczeń u p. J. Moszczyńskiej.