V Ogólnopolski Turniej Szkół EKO

Serdecznie zapraszam uczniów oraz nauczycieli do udziału w V Ogólnopolskim Turnieju Szkół EKO organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
Turniej skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ma na celu popularyzację problematyki ekologicznej oraz aktywizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy i umiejętności przyrodniczo-technicznych.
Turniej zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach: artystyczno-projektowa, przyrodniczo-leśna, techniczno-inżynieryjna.
Turniej składa się z dwóch etapów: etap I będzie realizowany zdalnie w dniu 31 marca 2017 roku, natomiast etap II - dla Laureatów etapu I - odbędzie się na terenie szkół w terminie do 28 kwietnia 2017r. Udział w Turnieju jest bezpłatny. Formularz zadań do wypełnienia w I etapie Turnieju ma charakter dwóch zamkniętych testów wielokrotnego wyboru dotyczących wiadomości ogólnych i praktycznych (z zakresu w zależności od kategorii) oraz wiedzy przyrodniczej.
Zadaniem konkursowym w II etapie jest stworzenie prezentacji pt. Jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego brak upowszechniania zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego w moim powiecie? lub prezentacji pt. Jak zorganizować zbiórkę elektroodpadów w celu przekazania ich do powtórnego przetworzenia, aby nie dopuścić do wyrzucania elektrośmieci wraz z innymi odpadami w moim powiecie?.
Na zgłoszenia czekam do 15 marca 2017 roku
Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.wszs.tuchola.pl w zakładce Uczelnia/Ogólnopolski Turniej Szkół EKO.kliknij tutaj 
Nagrody czekają!
Elżbieta Hopfer