Eliminacje do IV Turnieju Strzeleckiego o Puchar V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy w Olsztynie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w eliminacjach, ktore bedą odbywały się do końca maja.
Mogą wziąć w nich udział wszyscy chętni uczniowie z klas licealnych V LO. 
Na strzelnicę można przychodzić: w środy ( 15.20 - 17.00 ) i w czwartki ( 14.30 - 16.00 ).
Gdyby było wielu chętnych, zostanie wyznaczony dodatkowy termin zajęć na
strzelnicy. 
Finał Turnieju będzie rozegrany w pierwszej dekadzie czerwca .
Weźmie w nim udział 10 najlepiej strzelajacych uczniów ( 10 najlepszych
wyników uzyskanych w eliminacjach ). 
We wszystkich sprawach dotyczących Turnieju proszę zgłaszać się do nauczyciela Edukacji dla
bezpieczeństwa -Krzysztofa Rutkowskiego.