Szkolny konkurs kultury anglosaskiej

Zapraszamy klasy II i III gimnazjum do wzięcia udziału w konkursie plakatów, który odbędzie się w naszej szkole. Temat plakatu - Prezydenci, premierzy i głowy państwa w krajach anglosaskich.

 W konkursie mogą uczestniczyć 2-3 osobowe grupy uczniów. Zgłoszenia przyjmowane są przez nauczycieli jęz. angielskiego w poszczególnych klasach lub panie J. Niedzielską, I. Rytelewską i E. Prus do 20 lutego 2018 roku. Przewidziane są 2 etapy. W pierwszym uczestnicy przygotowują plakat o wybranej głowie państwa i przynoszą pracę do 13 marca. Komisja wyłania 5 najlepszych prac z klas II i 5 z III, które mają być zaprezentowane w drugim etapie - 22 marca.

Każdy z uczestników etapu II otrzyma ocenę bardzo dobrą z języka  angielskiego. Zdobywcy 3 miejsca otrzymują oceny celujące, 2 miejsca - oceny celujące i upominki, 1 miejsca - oceny celujące, upominki ii dodatkowe  nieprzygotowania z jęz. angielskiego.

 Zachęcamy do wzięcia udziału!!!Pliki do pobrania