Wyniki szkolnego etapu Olimpiady Zdrowego Stylu Życia

21 listopada odbył się Szkolny Etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.
W kategorii gimnazjum udział wzięło 15 uczniów naszej szkoły a w kategorii liceum 8.
Podczas etapu rejonowego, który odbędzie się 12 grudnia V Licem Ogólnokształcące reprezentować będą uczniowie, którzy uzyskali największa ilość punktów tj: Monika Zadobiuk z klasy 3b oraz Aleksandra Michna z klasy 1b. Natomiast Gimnazjum nr 24 będzie reprezentować będą: Marta Pikora z klasy 2a oraz Marta Konieczka z klasy 1b. 
Gratulujemy!