Sukcesy uczniów gimnazjum w Wojewódzkim Konkursie Dendrologicznym

W czerwcu 2014 roku trzech uczniów Gimnazjum nr 24 w Olsztynie pojechało do Elbląga by uczestniczyć w Wojewódzkim Konkursie Dendrologicznym organizowanym przez Warmińsko –Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Wrócili z tarczą przy boku, gdyż zajęli :
I miejsce indywidualnie Jakub Śladowski
IV miejsce zespołowo Jakub Śladowski, Karol Rogożyński, Norbert Dudda.
Uczniowie klasy I gimnazjum zgłosili się do udziału w konkursie w marcu 2014. Zapoznali się z tematyką, literaturą. Wykonali prezentacje multimedialne o drzewach rosnących w Polsce. Poznali gatunki roślin posadzonych w szkolnym ogrodzie. Rozwiązywali ćwiczenia o tematyce dendrologicznej. Oglądali, rozpoznawali drzewa rosnącew okolicy. W czasie konkursu uczniowie rozwiazywali testy wielokrotnego wyboru. Po krótkiej przerwie ogłoszono punktację i odbyła się część praktyczna. Na stołach w trzyosobowych zespołach trzeba było rozpoznać gatunki roślin po korze drzew, barwie drewna, liściach, pączkach. Wśród zadań było rozpoznawanie po korze brzozy, świerka, sosny, topoli białej. Po gałązkach i szyszkach trzeba było rozpoznać różne gatunki iglaste np. jałowce, sosny, świerki, jodły, cypryśniki. Czekając na wyniki uczniowie cieszyli się poczęstunkiem, wycieczką po Bażantarni. Nagrodą dla zwycięskich uczestników były nagrody pieniężne ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie z przeznaczeniem na przyrodnicze zajęcia terenowe w pierwszej połowie roku szkolnego 2014/2015. Na skrzydłach emocji uczestnicy konkursu wrócili do Olsztyna.
Opiekun zespołu DENDROLUDKI Elżbieta Żebrowska
 

Galeria