Wyniki konkursu English Master

19 listopada 2018 r odbył się w naszej szkole konkurs z języka angielskiego English Master dla I klas liceum. Wzięło w nim udział 33 uczniów, którzy mieli możliwość wykazać się znajomością leksyki i gramatyki na poziomie średnio-zaawansowanym. Konkurs składał się z jednego etapu i trwał jedną godzinę lekcyjną. Uczniowie zostali poproszeni o rozwiązanie testu odpowiedzi zamkniętych, składającego się z 80 pytań. Celem konkursu było motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, podniesienie ich samooceny oraz stworzenie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły. 
Laureaci konkursu, którzy uzyskali 90-100% poprawnych odpowiedzi uzyskali cząstkową ocenę celującą w kategorii konkursy z języka angielskiego a są nimi: 
1. Węglińska Aleksandra klasa 1D   76pkt/80
2. Ferenc Alan  klasa 1C   74pkt/80 
3. Pliszka Aleksandra  klasa 1F  74pkt/80
Uczniowie, którzy uzyskali 80-89% poprawnych odpowiedzi i uzyskali cząstkową ocenę bardzo dobrą w kategorii konkursy z języka angielskiego a są to:
1.Nina Prządak klasa 1f
2.Julia Bogdanowicz klasa 1a
3.Monika Michalak klasa 1a
4.Kamila Zyser klasa 1f
5.Filip Paszotta klasa 1c
6.Julia Lib klasa 1c
7.Wanda Reut klasa 1a
8.Wiktoria Wiśniewska klasa 1d
9.Agnieszka Moczulska klasa 1d

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy!
Izabela Rytelewska, Joanna Drężek i Joanna Niedzielska