Nasi uczniowie w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego

Z radością informujemy o sukcesie uczniów naszej szkoły, Laury Wyłupskiej, Nikodema Człapińskiego i Kacpra Pocztarskiego, tworzących zespół ,,A inni?''(z klasy 3B gimnazjum), którzy zajęli pierwsze miejsce w okręgu i tym samym zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego organizowanego przez Rotary International. Konkurs odbył się w sobotę 4 marca 2017 r. w Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie. Tegoroczne hasło brzmi W służbie ludzkości. Konkurs  objął  patronatem   językoznawca, profesor nauk humanistycznych Jerzy Bralczyk.

Celem konkursu było propagowanie umiejętności posługiwania się nienaganną polszczyzną, prezentacji publicznej i radzenia sobie ze stresem. Konkurs składał się z dwóch części — przemówień na wybrany temat i rozmowy z jury. Naszą Szkołę reprezentowały trzy drużyny: „Ale kulturalni!” (Sara Bazylewicz, Klaudia Wojtukiewicz i Karolina Wasiela), „Altruiści” (Ada Dobkowska, Martyna Zielińska i Marta Konieczka) i zwycięscy „A inni?” Tematem ich przemówienia była rola wymiany kulturowej dla rozwoju światopoglądu ludzi. Sukces nie przyszedł łatwo, bo startujące drużyny przygotowały się znakomicie. Wypowiedzi były interesujące, a umiejętności językowe ponadprzeciętne.

Jurorzy, którym przewodniczyła pani Irena Telesz-Burczyk, mieli wysokie wymagania i zadawali uczestnikom bardzo   trudne i podchwytliwe pytania o architekturę, filozofię, ekonomię i …hamburgery.  Celne i szybkie odpowiedzi podgrzewały atmosferę niczym na zawodach sportowych. Bystrość i otwartość umysłu, opanowanie i przezwyciężenie stresu przywiodły „A innych?” do zwycięstwa i otworzyły drogę do etapu ogólnopolskiego, który odbędzie się w kwietniu w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Uczestników reprezentujących Naszą Szkołę przygotowała Jolanta Moszczyńska  — nauczycielka języka polskiego — we współpracy z Agnieszką Idziaszek — wychowawczynią klasy 3 B gimnazjum i paniami logopedkami Elwirą Konczanin-Dołkowską i Małgorzatą Konczanin.

Jakie są refleksje pokonkursowe zawodników? Trzeba pokonywać własne słabości! Ujarzmić stres! Podejmować wyzwania! Zachować spokój! Mówić pięknie! Służyć innym pomocą! Podróżować!

 Galeria