Sukces Jakuba Jankowskiego

                                               

Uczeń klasy II A gimnazjum, Jakub Jankowski zajął I miejsce w konkursie „Lubię to: historia Warmii i Mazur” pod tytułem „Znani, nieznani- nieprzeciętni”.

Konkurs, mający upowszechnić dzieje Warmii i Mazur (a także dawnych Prus), adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa warmińsko- mazurskiego. Odbył się po raz pierwszy. Patronat nad konkursem objął  Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty.

I edycja konkursu składała się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie musieli napisać pracę pisemną na temat wybranej przez siebie postaci, związanej z Warmią i Mazurami. Kuba wybrał Seweryna Pieniężnego. Prace były sprawdzane przez jury, według ściśle określonych kryteriów. Dwunastu autorów (z poziomu gimnazjum) najwyżej ocenionych prac zostało zakwalifikowanych do II etapu. W tym gronie znalazł się również Kuba. II etap odbywał się w formie ustnej, polegał na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania- dwa z wiedzy dotyczącej historii regionu i jedno dotyczące motywacji wyboru opisanej postaci. Pierwsze miejsce w tym etapie zajął Kuba, zostając tym samym zwycięzcą I edycji całego konkursu.

Jakubowi gratulujemy sukcesu, a pani Annie Matejuk (nauczycielce historii) dziękujemy za wspaniałe przygotowanie naszego ucznia. Galeria