Wyniki konkursu "Bombka atomowa"

W grudniu po raz kolejny został zorganizowany konkurs chemiczno – plastyczny pt. „Bombka atomowa”.
Przygotowanie pracy konkursowej polegało na samodzielnym wykonaniu przestrzennego modelu atomu bądź jonu w formie bombki choinkowej.

Komisja konkursowa w składzie: Pani Dyrektor Agnieszka Kowalewska, Pani Magdalena Gołaszewska i  Pani Monika Dudda przyznała następujące nagrody:

I miejsce: Zuzanna Płachta z klasy I D LO,

II miejsce: Maksymilian Stanek z klasy II B gimnazjum,

III miejsce: Mateusz Roszkowski z klasy II D gimnazjum.

Podczas oceny prac pod uwagę brana była poprawność merytoryczną pracy, walory artystyczne i estetyczne.

Gratulujemy wygranym.

Nagrody książkowe zostały rozdane na apelu 22 grudnia.Galeria