Międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego rozstrzygnięty

W grudniu został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs z języka niemieckiego organizowany przez V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie. Organizatorkami konkursu były Agnieszka Idziaszek i Jolanta Wilga – nauczycielki języka niemieckiego w V LO. Konkurs skierowany był do uczniów klas III Gimnazjum nr 24 w Olsztynie oraz Gimnazjum Gminnego im. Księdza  Wojciecha Zinka w Gietrzwałdzie.

W konkursie wzięło udział prawie 50 osób. Zmierzali się oni między innymi z zadaniami wymagającymi rozumienia tekstu czytanego oraz oczywiście znajomości leksyki.  Były również ćwiczenia sprawdzające zagadnienia gramatyczne omawiane w gimnazjum. Całość zakończona była pytaniami dotyczącymi realioznawstwa krajów niemieckojęzycznych, czyli geografii, kultury i realiów panujących w Niemczech,  Austrii, Szwajcarii i Księstwie Liechtenstein.

Pierwsze miejsce zajął Jakub Klimczewski – uczeń Gimnazjum nr 24 w Olsztynie – z imponującym wynikiem 62 punktów na 70 możliwych!

Drugie i trzecie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum im. Ks. Wojciecha Zinka w Gietrzwałdzie: Sebastian Szymański i Marek Omilian.

Z kolei wyróżnienie otrzymał kolejny uczeń Gimnazjum nr 24 w Olsztynie: Jakub Makowski.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów związanych z językiem niemieckim!

Organizatorki konkursu:

Agnieszka Idziaszek i Jolanta WilgaGaleria