Panel samorządowy

Dnia 27. 09. 2017r. grupa młodzieży z klas 3A gim., 1E i 2A LO uczestniczyła w panelu samorządowym „Administracja rządowa i samorządowa cz.1”, który odbył się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie we współpracy z Warmińsko- Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie.

Celem debaty było przybliżenie młodzieży zadań i sposobu funkcjonowania Urzędu. Uczestnikami spotkania byli uczniowie z trzech olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawiciele poszczególnych wydziałów Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie rozpoczął, powitaniem młodzieży, osobiście pan Artur Chojecki- Wojewoda  Warmińsko- Mazurski. Następnie pracownicy poszczególnych wydziałów dostarczyli profesjonalnej i rzeczowej wiedzy na temat specyfiki, struktury, funkcjonowania i zadań przez nich realizowanych. Po każdym z wystąpień młodzież mogła zadawać pytania. Szczególnym jej zainteresowaniem cieszyły się kompetencje i funkcjonowanie Biura Wojewody, Wydziału Prawnego i Nadzoru, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Duże zainteresowanie wzbudził również Wydział Finansów i Kontroli- dowiedzieliśmy się, jak wysoki jest budżet Wojewody, skąd pochodzą dochody i jakie są wydatki. Po zakończeniu panelu  została zorganizowana wycieczka po Urzędzie, co dało niepowtarzalną okazję do odwiedzenia np. Biura Prasowego Urzędu i przyjrzeniu się jego pracy.

Poznanie pracy Urzędu Wojewódzkiego  było zupełnie nowym doświadczeniem i wielu zaskoczyło. Stereotypowy pogląd o nudnej pracy urzędnika – legł w gruzach. Ogrom notatek wyniesionych ze spotkania to najlepszy dowód jego wartości i jakości .

Dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej w Olsztynie za organizację, przygotowanie i gościnne przyjęcie w Urzędzie.

 Galeria