Nasi maturzysci na ODNiS

W ostatnim tygodniu września miały miejsce 15. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W dniach od 26 do 28 września zainteresowani różnymi dziedzinami wiedzy mogli uczestniczyć w wykładach, ćwiczeniach, doświadczeniach,  przygotowanych przez kadrę naukową uniwersytetu. Z takiej możliwości skorzystali uczniowie  V Liceum Ogólnokształcącego i 27 września, pod opieką pani Marioli Krzyworączki i pana Jerzego Rudzia, w Centrum Humanistycznym UWM wysłuchali wykładu, połączonego z prezentacją multimedialną, poświęconego historii plakatów w III Rzeszy i ZSRR pt.  Sztuka w służbie totalitaryzmów. Niemieckie i rosyjskie plakaty propagandowe.
Po wspólnym wysłuchaniu prelekcji  nasze drogi się rozeszły. I tak drugoklasiści zgłębiali arkana, pełnej tajemnic i magii, poezji autora Przygód Sindbada Żeglarza, uczestnicząc w spotkaniu pt. Człowiek i przyroda w procesie twórczych przemian – liryka Bolesława Leśmiana, zaś trzecioklasiści – podzieliwszy się na dwie grupy – odkrywali mechanizmy perswazji  w trakcie warsztatu pt. Moja racja jest mojsza! Na tropie manipulacji oraz rozmawiali o twórczości najwybitniejszego malarza niemieckiego romantyzmu Caspara Davida Friedricha w trakcie warsztatu pt. „Malarz powinien malować nie tylko to, co widzi przed sobą, ale także to, co widzi w sobie". Caspar David Friedrich - malarz bez szczęścia.
Zwieńczeniem dnia było spotkanie z – zaprzyjaźnionym z naszą szkołą – doktorem Jarosławem Strzeleckim z Instytutu Filozofii, który opowiedział o Filozofii czasu i przestrzeni na przykładzie trzech teorii: Newtona (absolutyzm),  Leibniza (relacjonizm) oraz Bergsona (procesualizm).
Na pewno nie był to stracony czas. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z nowymi zagadnieniami, a także uporządkować wiadomości zdobyte w szkole. Udział w Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki to okazja do rozwijania zainteresowań humanistycznych, poznawania nowych ludzi i innego spojrzenia na tematy, zdawałoby się, już znane. Zachęcamy kolegów z młodszych klas do udziału w tej imprezie w roku przyszłym.

 

                                                                                                                 Mariola Krzyworączka i Jerzy Rudź
 Galeria