Na tropie własnych talentów…

Przed tegorocznymi maturzystami stoi wiele ważnych wyborów. Najważniejszy z nich to wybór dalszej drogi zawodowej.

By decyzja dotycząca przyszłości  była trafna - uczniowie klas III naszego liceum wzięli udział w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery na Warmii i Mazurach odbywającym się w dniach 16-20 października 2017r. pod hasłem:

„Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”.

W ramach OTK odbywa się szereg wydarzeń na temat odkrywania kompetencji i talentów niezbędnych na rynku pracy.  Instytucje rynku pracy organizują spotkania, warsztaty, konferencje.

18.10.2017 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zorganizowała zajęcia pokazowe dla uczniów klas III naszego LO.

Młodzież skorzystała ze spotkań z  psychoterapeutą, socjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej, choreoterapeutą, logopedą i terapeutą behawioralnym.

Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się m.in. na czym polega praca w prezentowanych zawodach, jaka jest ścieżka kariera, jakie trzeba mieć predyspozycje, żeby ją wykonywać. 

W tym samym dniu specjaliści z OHP i MUP  przeprowadzili w klasach trzecich warsztaty  „Odkryj swój potencjał zawodowy”. Warsztaty miały na celu wyposażenie uczestników w umiejętności odkrywania własnych talentów i uzdolnień w odniesieniu do planowania kariery zawodowej.

Spotkania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na pewno wielu uczniom pomogły poznać swoje mocne strony, uświadomiły czym powinni kierować się przy wyborze przyszłych kierunków studiów. Mamy nadzieję, że zaowocują też mądrymi wyborami, trafnymi, życiowymi decyzjami, a przede wszystkim rozkwitem własnych talentów i życiową satysfakcją.Galeria