Ciekawa biologia

W dniu 11 października 2017 w ramach programu innowacji dydaktycznych „Ciekawa biologia” do naszej Szkoły, na zaproszenie nauczycielek biologii Bożeny Lewandowskiej i Elżbiety Hopfer, przybył dr Grzegorz Fiedorowicz – mikolog z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Poprowadził on zajęcia z rozpoznawania grzybów kapeluszowych dla zainteresowanych uczniów z klasy IId. Na zajęcia przyszło 6 osób oraz pomysłodawczyni zajęć p. Bożena Lewandowska.

Terenem, na którym prowadzono obserwacje była posesja naszej Szkoły. Okazało się, że na trawnikach i wśród drzew, które rosną przed Szkołą można znaleźć wiele interesujących gatunków grzybów. Wśród nich są zarówno gatunki jadalne jak i te, które uznaje się za trujące, bądź niejadalne. Do jadalnych można było zaliczyć: maślaki, grzyby Mun, czyli tzw. ucho bzowe, opieńki, wodnichy czy czernidlaki. Te ostatnie można jeść pod warunkiem, że nie łączy się ich z alkoholem i że są to młode okazy. W grupie drugiej znalazły się pospolite krowiaki podwinięte, czyli olszówki, łuskwiaki złotawe, grzybówki, trzęsaki czy wreszcie tęgoskóry brodawkowane o charakterystycznym ciemnym wnętrzu. Lista odszukanych grzybów jest oczywiście dłuższa, ale nie sposób wymienić wszystkich gatunków, które tu odszukaliśmy. Uczniowie byli wyraźnie zaskoczeni, że niekoniecznie trzeba iść do lasu, aby znaleźć tak dużo różnorodnych grzybów.

 Po interesujących zajęciach pozostał pewien niedosyt i dlatego uczniowie chcieliby, aby takie zajęcia odbyły się ponownie. Galeria