Lekcja literatury francuskiej

W czwartek 26 października w czytelni naszej szkoły młodzież kilku klas trzecich (III A, III D, III E) uczestniczyła w spotkaniu z literaturą w ramach Lekcji literatury. Tytuł spotkania Co mają nam do powiedzenia panowie w cylindrach i panie w krynolinach? O powieściach „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka i „Pani Bovary” Gustawa Flauberta wprost wskazuje na obszar zainteresowania. Uczniowie z klas III D, E i F, pod opieką pani Izabeli Falkowskiej i Marioli Krzyworączki, przygotowali prezentacje i referaty dotyczące dwóch wybitnych powieści klasyków literatury francuskiej XIX wieku.

Na samym początku wysłuchano piosenki Przemysława Gintrowskiego pt. „Pani Bovary”.

W części pierwszej uczniowie klasy III E mówili o powieści Gustawa Flauberta. Gabriela Dobrosielska wystąpiła z prezentacją Eremita z Croisset - o życiu i twórczości Gustawa Flauberta. Współautorką prezentacji jest Magdalena Myśliwczyk. Uczennice Natalia Dziewiur i Nina Król wygłosiły referat pt. Emma Bovary - kobieta fatalna, czy ofiara czasów, obyczajów, a może innych zjawisk... Natalia wcieliła się w rolę oskarżycielki, Nina starała się bronić Emmy, spojrzeć na bohaterkę w kontekście realiów obyczajowych, środowiskowych, uwarunkowań wewnętrznych. Na zakończenie tej części głos zabrali Żaklina Żygo i Janusz Nosek. Tytuł ich wystąpienia brzmiał Mieszczańskie uniwersum przed sądem - obraz prowincjonalnego mieszczaństwa w powieści Gustawa Flauberta pt. „Madame Bovary”. Referaty odwoływały się do fragmentów utworu, lektorem była Natalia Pietruszka.

Część druga, w opracowaniu uczniów klas III D i F, poświęcona była „Ojcu Goriot” Honoriusza Balzaka. Uczennice Paulina Rynkiewicz i Kamila Fiedorowicz przedstawiły wypowiedź pt. XIX-wieczny kapitalizm szansą na lepsze życie bohaterów powieści Balzaka. Inne stanowisko wobec problemu zajęły Paulina Ciechanowska i Natalia Rypińska, wygłosiły referat pod znamiennym tytułem Oskarżenie kapitalizmu jako siły niszczącej moralność człowieka.

Następnie uczniowie zestawili powieść H. Balzaka z filmem Krzysztofa Krauzego pt. „Dług”, Wojciech Dymarski przedstawił sylwetkę twórczą reżysera. Izabela Wujkowska porównała dzieło Balzaka z filmem Krauzego - wygłosiła referat pt. Wpływ XIX- wiecznego i współczesnego kapitalizmu na społeczeństwo i człowieka. Zestawienie powieści H. Balzaka i filmu pt. „Dług” K. Krauzego

Czwartkowe spotkanie na pewno miało sens. Autorzy wystąpień mogli publicznie zaprezentować efekty wytężonej pracy nad wybitnymi powieściami. Widzowie uświadomili sobie, że problemy nurtujące ludzi w XIX wieku są również problemami współczesnych. Nie nosimy już cylindrów i krynolin, ale warto wniknąć w słowa napisane przez Balzaka i Flauberta. Prawda w nich zawarta nie zestarzała się. Galeria