Jesteśmy cyfrowobezpieczni

W październiku uczestniczyliśmy w cyklu spotkań i warsztatów promującym bezpieczne korzystanie z zasobów Internetu oraz przestrzegających przed konsekwencjami stosowania cyberprzemocy w ramach projektu CYFROWOBEZPIECZNI.PL stowarzyszenia „Miasta w Internecie”, do którego zgłosiła się nasza szkoła.

Rozpoczęliśmy od Szkolnego Dnia Cyfrowego Bezpieczeństwa (10.10.2017), w którym zorganizowane zostało spotkanie z młodzieżą i nauczycielami w auli szkolnej. Uczniowie obejrzeli film zaprezentowany przez edukatora, a następnie podsumowali zaprezentowane zagrożenia (oszustwa internetowe, seksting, hejt). Omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Wyznaczone klasy uczestniczyły w indywidualnych spotkaniach z edukatorem testując swoją wiedzę dotyczącą zagrożeń płynących z sieci. W trakcie warsztatów przedstawione zostały dostosowane do grupy wiekowej historyjki, przykłady oraz filmy o tematyce bezpieczeństwa cyfrowego. Warsztaty rozpoczęły się i zakończyły quizem sprawdzającym wiedzę z tej tematyki.

Kolejnym punktem było spotkanie z rodzicami pt. „Zagrożenia w sieci”. Poprowadzone zostało przez specjalistów z Poradni Profilaktyki i Uzależnień MONAR w Olsztynie, którzy na co dzień walczą z różnymi formami uzależnień, w tym również z siecioholizmem. Wychowawcy  podczas spotkań z rodzicami zaprezentowali ponadto film dotyczący cyberbezpieczeństwa przygotowany przez szkolnego mentora. Rodzice otrzymali ulotki opracowane przez naszych uczniów, a dotyczące bezpiecznego hasła i różnych form cyberprzemocy.

Na okoliczność realizowanych działań młodzież przygotowała też galerię plakatów, którą wystawiono w holu głównym na parterze szkoły.

To nie koniec naszych działań…

Bierzemy udział w ogólnopolskim konkursie cyfrowo bezpieczni.pl. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby sprawdzić się w rywalizacji. Szczegóły u szkolnych koordynatorów projektu -  pani Agnieszki Idziaszek i pana Eliasza Rafalskiego.

Przed nami jeszcze wiele ciekawych działań, o których będziemy informowali na bieżąco.Galeria