Jakub Śladowski stypendystą Prezesa Rady Ministrów

      15 listopada 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z udziałem Wicewojewody Warmińsko- Mazurskiego Sławomira Sadowskiego. W tym roku wyróżniono 156 uczniów ze szkół kończących się maturą.
W naszej szkole to zaszczytne wyróżnienie przyznano Jakubowi Śladowskiemu z klasy 2C,  który odebrał je z rąk Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  pana Krzysztofa Marka Nowackiego.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 

      Nasz stypendysta - Jakub Śladowski jest z nami od początku gimnazjum.  Rozpoczął naukę w Gimnazjum Nr 24 we wrześniu 2013 r. Dziś bardzo wydoroślał i jest uczniem V Liceum Ogólnokształcącego. Ma jeszcze dwa lata do matury, a już zdobył najwyższe możliwe laury.

       Jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów, laureatem etapu centralnego XLII Olimpiady Geograficznej, finalistą IX Olimpiady Tematycznej  „Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego” – naszym  PRIMUS INTER PARES!

Jeszcze w gimnazjum zdobył tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego i doszedł do etapu centralnego Olimpiady Tematycznej  „Losy żołnierza  i dzieje oręża polskiego”.    

Kuba jest wzorem pracowitości, wytrwałości  i rzetelności. Ale przede wszystkim to młody człowiek z niezwykłą wręcz ciekawością świata i pasją odkrywania!

Ma doskonałą pamięć, umiejętność kojarzenia faktów, zdolność logicznego myślenia, szerokie horyzonty intelektualne i dużą wiedzę z różnych dziedzin.

Najważniejsze jednak jest to, że działania Kuby wynikają z chęci poznawania i doświadczania, a nie zdobywania laurów i zaszczytów samych w sobie. Być może to właśnie klucz do sukcesu.

Kuba wykorzystuje umiejętnie czas i znajduje go na naukę, hobby i aktywny wypoczynek.
Można spotkać go na rowerze, najczęściej w lesie. Interesuje się dendrologią (nauką o drzewach) i w tej dziedzinie miał już sukcesy w gimnazjum. Zgłębia też botanikę, zoologię, historię, archeologię, geologię, geografię, snycerstwo (sztuka rzeźbienia
w drewnie) i kulturę ludową.

Od książek odrywa go pirograf, za pomocą którego wypala w drewnie.

Niech nikt nie myśli, że Kuba to odludek niemający przyjaciół. Jest wręcz odwrotnie. Ma oczywiście niepisane miano klasowego autorytetu i w sprawach wiedzy z niektórych przedmiotów jest wyrocznią w uczniowskich sporach. Na co dzień lubiany przez rówieśników budzi też szczery szacunek i podziw wśród nauczycieli. Jest dumą naszej szkoły.

Warto go poznać, nim wyfrunie na uczelnię, którą wkrótce wybierze. Większość renomowanych szkół wyższych zabiega o jego uwagę, już teraz zapraszając w swe szeregi.

 

Serdecznie gratulujemy Kubie, życząc dalszych sukcesów!

 Galeria