PROFILAKTYKA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W listopadzie i grudniu uczniowie klas IIE oraz IIIF  liceum uczestniczyli w pilotażowym programie edukacyjnym „Na OPAK”- Otwarcie  Praktycznie Aktywnie Konkretnie o zaburzeniach zdrowia psychicznego. Projekt dotyczył profilaktyki zdrowia psychicznego i był przeprowadzany w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego.
Zajęcia prowadziła Pani Agnieszka Bartków - autorka programu, nauczycielka i oligofrenopedagog. Projekt współfinansowany był ze środków Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Świadomość braku wiedzy o zdrowiu psychicznym wśród społeczeństwa, wzrastająca powszechność trudności natury psychicznej u młodzieży oraz negatywne przekonania i stereotypy na temat osób leczonych psychiatrycznie, to niektóre zagadnienia, jakie były poruszane podczas spotkań z licealistami. Po zakończeniu cyklu zajęć w szkołach i opracowaniu ostatecznej wersji programu tj. uwzględnieniu wniosków młodzieży, program zostanie udostępniony dla pedagogów zainteresowanych jego wdrożeniem w szkołach na terenie naszego województwa. Galeria