Terminy i zasady rekrutacji

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia określa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 kwietnia 2017 r. (link) lub pobierz plik poniżej


 

        Zasady przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r., poz.586) link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/586/1 lub pobierz plik poniżejPliki do pobrania