Jakie barwniki są w żywności?

W poniedziałek 18.12.2017  dziesięcioro uczniów z klasy pierwszej o profilu biologiczno-chemicznym razem z Panią Moniką Duddą, w ramach zajęć realizujących innowację pedagogiczną „Nauka i technologia dla zdrowia i środowiska” odwiedzili   Uniwersytet i  brali udział w zajęciach laboratoryjnych  pt. "Barwniki naturalne i sztuczne - jak je wykryć w żywności?" zorganizowanych przez Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedrę Chemii.

Zajęcia prowadzone były przez panią dr Barbarę Pliszkę. Uczestnicy  mieli okazję zobaczyć, w jaki sposób chemiczny można wykryć czy mamy do czynienia w żywności z barwnikami naturalnymi pochodzącymi od roślin, czy dodano do produktów substancje chemiczne otrzymane sztucznie.

Uczniowie dowiedzieli się, że barwniki naturalne są naturalnymi wskaźnikami (indykatorami), które zmieniają swoje zabarwienie w zależności od pH środowiska. Dzięki temu poprzez dodawanie mocnych kwasów i zasad mogli ocenić naturalność badanego barwnika. Młodzież obserwowała, w jaki sposób chemicy ekstrahują chlorofil z roślin
i przeprowadzają chromatografię cienkowarstwową chlorofilu. Dowiedzieli się też, że chlorofil to zespół kilku barwników. Wszyscy zajęcia zaliczyli do udanych i ciekawych.Galeria