Czy ananas odchudza, a ziemniaki tuczą?

            W dniu 16.02.2018 klasa I F o profilu biologiczno-chemicznym pod opieką pani Moniki Duddy i pani Bożeny Lewandowskiej uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych
pt. Czy ananas odchudza, a ziemniaki tuczą?. Zostały zorganizowane przez Katedrę Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zajęcia poprowadziła pani dr hab. Małgorzata Dmitryjuk.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników spotkania z procesami trawiennymi zachodzącymi w organizmie człowieka. Uczniowie badali procesy biochemiczne zachodzące pod wpływem enzymów własnych oraz pochodzenia roślinnego. Młodzież samodzielnie sporządzała wyciąg enzymatyczny ze świeżego ananasa zawierający bromelainę
i obserwowali stopień wytrawienia żelatyny - białka, którym pokryta jest klisza rentgenowska. Mogli także zaobserwować stopniowe trawienie skrobi, pod wpływem amylazy z własnej śliny, przez produkty pośrednie (amylo-, erytro-, achro- i malto-dekstryny) aż do produktu końcowego (mieszanina dekstryn, maltozy i glukozy). Zajęcia bardzo zainteresowały uczestników i dały pierwsze  doświadczenia, i umiejętności w pracy laboratoryjnej.

                                                                                                  Miłosz Rykowski - uczestnik innowacji
                                                                    "Nauka i technologia dla zdrowia i środowiska. Elementy dietetyki"Galeria