Inżynieria genetyczna w służbie nauki i wymiaru sprawiedliwości.

DNA - cząsteczka, w której zapisane jest życie.

Koniec roku szkolnego tuż, tuż, ale najbardziej zainteresowane uczennice z klasy Id i If w dniu 20.06.2018 r. pod opieką Pani Bożeny Lewandowskiej realizowały zajęcia laboratoryjne polegające na izolowaniu DNA metodą Sherlock AX

Więcej

Jak zbadać kancerogenność substancji?

Dnia 20 kwietnia 2018 grupa pasjonatów biologii z klas  I F oraz II F pod opieką pani Elżbiety Hopfer udała się do Katedry Mikrobiologii i Mykologii UWM, aby pod kierunkiem prof. zw.
dr hab.  Aleksandra Świąteckiego zbadać kancerogenność substancji za pomocą testów mikrobiologicznych

Więcej

Jak wygląda chromatyna jądrowa?

Skąd komórka wie, którą informację zapisaną w DNA ma odczytać, a którą nie? Szukaliśmy odpowiedzi na kolejnych zajęciach w ramach innowacji pedagogicznej z biologii.

Więcej

Laboratorium CSI – w V LO ?

24 października 2017r. w ramach programu innowacji pedagogicznej- Inżynieria genetyczna w służbie nauki i wymiaru sprawiedliwości - ruszyły dodatkowe zajęcia umożliwiające uczniom naszej szkoły rozwijanie swoich zainteresowań naukowych oraz  poszerzenie wiedzy biologicznej.

Więcej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA - Inżynieria genetyczna w służbie nauki i wymiaru sprawiedliwości

Więcej