MIEJSKI KONKURS WIEDZY O KRESACH WSCHODNICH II RP

W poniedziałek 11 czerwca 2018 roku odbył się w naszej szkole Miejski Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich II RP. Organizatorem konkursu skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych  było Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie.
Inspiracją wydarzenia była 75 rocznica tragedii wołyńskiej, chęć uczczenia jej ofiar, ale też podtrzymywanie pamięci o naszych przodkach – Polakach z Kresów Wschodnich i ich ogromnym wkładzie w rozwój państwa polskiego. Ważną ideą przyświecającą organizatorom była chęć popularyzacji organizacji i stowarzyszeń kresowych upamiętniających historię i dorobek polskich kresów w 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Honorowy patronat nad konkursem sprawowali:
Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki
Kurator Warmińsko - Mazurski Krzysztof Marek Nowacki
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz
Szef Delegatury IPN w Olsztynie Karol Sacewicz
Konkurs otworzyła i powitała gości pani Dyrektor ZSO Nr 7 Anna Struk. Głównym organizatorem konkursu był Prezes Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Piotr Lisiecki. 
Żywą lekcję historii o kresach wypełniły wypowiedzi Prezesów zaproszonych organizacji kresowych. Rozpoczął ją Honorowy Prezes Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia Jan Rutkowski. Po nim przemawiali: Piotr Bojarski Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, Józef Sowa Prezes Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich, Barbara Gawlicka Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Teresa Dydykało  W_ce Prezes Związku Sybiraków, Romuald Drohomirecki Prezes Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny, 
Nad całością konkursu czuwał jego pomysłodawca i organizator pan Krzysztof Rutkowski, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w ZSO 7.
Etap pisemny wyłonił 5 finalistów, którzy rozegrali pomiędzy sobą etap ustny, ustalając ostateczną kolejność miejsc w konkursie. Jego zwycięzcą został uczeń klasy IA II LO w Olsztynie Piotr Wójcicki. II miejsce zajął uczeń klasy IE V LO w Olsztynie Łukasz Kozłowski, a III miejsce zdobyła uczennica klasy II z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie Aleksandra Błażewicz. Gratulujemy finalistom i uczestnikom konkursu, także ich opiekunom: Hannie Janik z II LO, Annie Matejuk z V LO i Adamowi Piekarskiemu z VII LO.
Konkurs uświetniły występy Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo, Chór seniorów Świtezianka a także wykonawcy "Dumki na dwa serca" Emilia Czarnyszewicz i Jakub Włodarczak.
W czasie przerwy można było obejrzeć wystawę przygotowaną przez TMWiP" i nauczycieli LO V zatytułowaną "Kresy - ocalić od zapomnienia". Atrakcją była też prezentacja multimedialna z wyprawy rowerowej śladami polskości po dawnym województwie wołyńskim przygotowana przez pana Rafała Pyrę, nauczyciela  z Janowca Kościelnego.
Całość imprezy prowadzili konferansjerzy w osobach: Kamili Zyser i Pawła Horodyskiego.
Dziękujemy wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia konkursu. Finalistom gratulujemy wspaniałych nagród. (zwycięzca konkursu otrzymał laptop).
Do zobaczenia za rok podczas II edycji konkursu!
 


Galeria