Tak świętowaliśmy 100-lecie Niepodległej

       Z udziałem prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, przewodniczącej Rady Miasta Haliny Ciunel, gen. dyw. Związku Piłsudczyków RP Józefa Zyska i innych znakomitych gości, Narodowe Święto Niepodległości i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości świętowaliśmy w naszej szkole.

      Uroczystość otworzył taniec w wykonaniu uczniów V LO w strojach symbolizujących epoki: szlachecką, XIX wieku i lat 20 XIX wieku, w autorskiej choreografii  p. Agnieszki Kościjańczuk do poloneza Wojciecha Kilara. Zakończył go symboliczny motyw zrzucenia pęt krepujących białoczerwonego orła – na znak oswobodzenia ojczyzny.

     O godz. 11.11 społeczności szkolna i zgromadzeni goście odśpiewali hymn państwowy w pełnej 4-strofowej wersji  przyłączając się do narodowej akcji bicia rekordu dla Niepodległej. W dalszej części poświęconej przemówieniom głos zabrali -  pani dyrektor Anna Struk gospodarz spotkania oraz zaproszeni goście. Pani dyrektor podkreśliła niezwykłą rangę obchodzonego wydarzenia. Z  satysfakcją mówiła o przyjętej w szkole tradycji  radosnego, twórczego świętowania przez taniec, śpiew, malarstwo i inne formy artystycznego wyrazu. W przemówieniach zaproszonych gości – Prezydenta Olsztyna p. Piotra Grzymowicza, Przewodniczącej Rady Miasta Olsztyna – p. Haliny Ciunel, Dyrektora Wydziału Nadzoru Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty p. Wiesławy Szafrańskiej-Bortkiewicz, Proboszcza parafii ks. Romualda Zapadki oraz Przewodniczącego Rady Rodziców p. Roberta Więcka wielokrotnie przewijał się motyw odpowiedzialności młodego pokolenia za ojczyznę, współczesnego rozumienia patriotyzmu i wartości idei wolności w życiu narodu.

    Gościem i patronem honorowym wydarzenia był gen. Dywizji  Związku Piłsudczyków RP oddział Lidzbarski – p. Józef Zysk, który wcielił się w rolę marszałka, wygłosił jego przemówienie, przypomniał charyzmatyczną osobowość i cechy, które mogą dziś zainspirować młodych. Okolicznościową odznaką uhonorował p. dyrektor Annę Struk dziękując  za krzewienie idei i myśli marszałka w szkole.

    Następnie prowadzący w krótkiej prezentacji przypomnieli wydarzenia historyczne, które doprowadziły do odzyskania niepodległości 100 lat temu. Wyczekiwaną częścią uroczystości były występy wokalne laureatów powiatowego festiwalu piosenki „Radosna Niepodległa” organizowanego przez olsztyński Pałac Młodzieży – partnera szkoły w organizacji wielu wydarzeń artystycznych na deskach sceny w V LO. Młodzież zaprezentowała się w oryginalnym repertuarze, wychodząc poza nostalgiczny patos, stawiając zaś na energię, entuzjazm i radość z odzyskanej niepodległości. Po występach muzycznych odznaczeni zostali laureaci powiatowego konkursu „Józef Piłsudski i Legiony Polskie. Edycja III Rozeta Narodowa”. To inicjatywa zapoczątkowana i z powodzeniem realizowana przez p. Joannę Kacprzak nauczycielkę V LO. Wystawa prac konkursowych dostępna była w holu głównym szkoły.

    Obchody święta dopełniał projekt z zakresu edukacji ekologiczno-patriotycznej pod tytułem „Lapidarium geologiczne – losy Niepodległej w sercach warmińskich kamieni”. Szkoła otrzymała na ten cel 1000 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Budowę szkolnego lapidarium geologicznego z okazami kamieni narzutowych o różnej budowie geologicznej występujących w naszym regionie  zapoczątkowało odsłonięcie kamienia (dioryt) z tablicą pamiątkową z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Koordynatorką projektu była pani Monika Dudda. 

    Cała uroczystość przebiegła w radosnej i podniosłej atmosferze, a przybyli goście docenili kreatywność i talenty młodzieży w wyrażaniu idei Niepodległej Ojczyzny.

    Nad sprawną realizacją scenariusza imprezy czuwała p. Izabela Rytelewska wraz z klasą 2G liceum. Dziękujemy!

 

Relacja na portalu Olsztyn24 tutaj

Filmy na portalu Olsztyn24 część1  część2

Relacja w Telewizji Olsztyn tutaj

Więcej zdjęć tutaj

 Galeria