V LO  „Szkołą wierną dziedzictwu”

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała z rąk Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu”.

Uroczystość wręczenia zaszczytnego certyfikatu odbyła się 10 listopada 2017r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i towarzyszyła obchodom  Dnia Niepodległości.

Wyróżnienie przyznano po raz pierwszy. O jego otrzymanie wnioskowały 252 szkoły i placówki
z naszego województwa.

Kapituła Konkursu po analizie i ocenie sprawozdań, wytypowała 86 szkół i placówek do przyznania tego wyróżnienia, w tym V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

Mamy powody do dumy,  ponieważ tym samym doceniono nasze starania i cykliczne działania
na rzecz m.in. kształtowania tożsamości narodowej,  upowszechniania wiedzy na temat polskiej historii i kultury, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju,
rozwijania kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i społecznych w aspekcie lokalnym i państwowym, kształtowania tożsamości pluralistycznej, uwzględniającej poczucie własnej odmienności i jednocześnie tolerancyjnej w stosunku do różnych kultur.

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za wkład w uzyskanie tego cennego wyróżnienia, którym możemy się szczycić przez najbliższe trzy lata.Galeria