REKRUTACJA PO GIMNAZJUM

Parametry zdjęcia do legitymacji szkolnej

Więcej

Strona naboru - po gimnazjum

Więcej

Oddziały klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020 - po gimnazjum

Więcej

Harmonogram rekrutacji po gimnazjum

Więcej

Regulamin rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum

Więcej

Kryteria rekrutacji do V Liceum Ogólnokształcącego po gimnazjum

Więcej