Rada rodziców

  SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy w Olsztynie

Rok szkolny 2019/2020

 

1. Robert Więcek  - Przewodniczący Rady Rodziców

2. Maciej Neugebauer - Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

3. Katarzyna Pocałujko - Sekretarz Rady Rodziców

4. Ewa Reut – Skarbnik RadyRodziców

 

mail kontaktowy: rodzice.zso7.olsztyn@gmail.com

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach związanych ze szkołą i uczniami.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Szkolne ubezpieczenie uczniów.

Ubezpieczenie NNW

 

Przypominamy, że ubezpieczenie uczniów NNW ma charakter dobrowolny i pozostaje w gestii rodziców / prawnych opiekunów uczniów. Rada Rodziców przygotowała propozycję dobrowolnego ubezpieczenia uczniów. Szczegóły znajdziecie Państwo klikając ten odnośnik 

 

Dokonując przelewu na na konto Rady Rodziców celem przystąpienia do ubezpieczenia w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz rok urodzenia.

 

Wysokość składki ubezpieczeniowej: 40 zł 

 

Numer konta Rady Rodziców do wpłaty składek za ubezpieczenie NNW:
Bank PKO BP  16 1020 3541 0000 5002 0323 1545

w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz rok urodzenia 

 

Wpłaty do 15.10.2019 roku.

 

 

Składki na Radę Rodziców

 

Rada Rodziców wspiera aktywności młodzieży w kołach zainteresowań, podczas zawodów sportowych, w organizacji wydarzeń kulturalnych i naukowych lub innych imprez organizowanych przez szkołę bądź jednostki współpracujące. Funduje nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę i wspiera aktywności Samorządu Uczniowskiego.
 

 Składka roczna:  50 zł

 

Numer konta Rady Rodziców do wpłaty składek na Radę Rodziców:

Bank PKO BP  70 1020 3541 0000 5602 0011 0759

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy.

 

Dziękujemy za wsparcie!

 


Poradnik Rady Rodziców ze strony MEN
 

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/rady-rodzicow-mikro-1.pdfPliki do pobrania