Rada rodziców

  SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie

V Liceum Ogólnokształcące im. Wspólnej Europy i Gimnazjum Nr 24

Rok szkolny 2016/2017

 

1. Artur Kamiński - Przewodniczący Rady Rodziców

2. Jacek Moczulski - Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców

3. Maciej Jamiołkowski - Sekretarz Rady Rodziców

4. BożenaWaszkiewicz – Skarbnik RadyRodziców

 

mail kontaktowy: rodzice.zso7.olsztyn@gmail.com

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszelkich sprawach związanych ze szkołą i uczniami.

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 została zawarta dobrowolna polisa ubezpieczeniowa na rzecz uczniów do niej przystępujących z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Gothaer. Nr polisy: INB 086438 Gothaer - więcej szczegółów odnośnie polisy oraz sposobu likwidacji szkody znajdziecie Państwo

 klikając ten odnośnik

 

 

Składki na poczet Rady Rodziców

Rada Rodziców wspiera aktywności dzieci w kołach zainteresowań, podczas zabaw sportowych lub innych imprez organizowanych przez szkołę bądź jednostki współpracujące.
Zwracamy się do Was o wsparcie finansowe, abyśmy mogli lepiej działać na rzecz dzieci.
Pieniądze te i tak wracają do uczniów w postaci dofinansowania wyjazdów, nagród lub innych aktywności.

 

Aktualna składka roczna to:  50 zł za dziecko w szkole

 

Numer konta Rady Rodziców do wpłaty składek:

Bank PKO BP  70 1020 3541 0000 5602 0011 0759

 

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasy z zaznaczeniem gimnazjum lub liceum.

 

Dziękujemy za wsparcie!